J.S.Bach: Angelus

OrSeCante en het Bhag-ensemble nodigen u uit op hun nieuw project: Angelus. Arnout baseerde zich voor dit programma op de opbouw van het klassieke ‘Angelus’ gebed. In het œvre van J.S.Bach zocht en vond hij inhoudelijk bijpassende werken.

AngelusAffiche

Programma

 1. Magnificat (BWV 243)
    De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
    En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
 2. Koralen ‘Nun komm der Heiden Heiland’
    Zie de dienstmaagd des Heren;
    Mij geschiede naar Uw woord.
 3. Eerste kantate van het Weihnachtsoratorium (Jauchzet frolocket)
    En het Woord is vlees geworden;
    En Het heeft onder ons gewoond.

Uitvoerders

Zaterdag 20 november 2010, Leuven

Zaterdag 27 november 2010, Halle

Kaarten bestellen via overschrijving

Update 24/11/2010: De voorverkoop via overschrijving is afgelopen. Je kan wel aan de kassa nog kaarten kopen.