Nieuws

OrSeCante (1 woord, drie keer hoofdletter) is een koor uit Leuven. Al meer dan 30 jaar staat het koor onder leiding van Arnout Malfliet. Bij de uitgevoerde muziek is er nogal vaak een voorkeur voor religieuze muziek uit renaissance en barok.

25 en 26 november 2023: ‘Zwischen Tod und Leben’

In de Evangelische Kerk in Duitsland en Zwitserland noemen we de laatste zondag van het kerkelijk jaar: ‘Totensontag’ (dodenzondag). Het is de dag waarop Protestanten hun doden herdenken. Deze zondag valt altijd op het einde van de maand november. Er mogen dan geen concerten gegeven worden buiten ‘dodenmuziek’.

Affiche Bach project

De zondag daarop begint de advent voor heel wat christelijke kerken. We gedenken dus dood en geboorte heel dicht bij elkaar. alsof ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dood hoort bij het leven en omgekeerd.

We gaan met OrSeCante de mosterd zoeken bij de generatie vòòr Johan Sebastian Bach, namelijk Johann Michael Bach en Johann Christoph Bach om deze periode van overgang van dood naar leven te bezingen. We bevinden ons dus in de vroeg 17de-eeuwse muziek waar homofonie en polyfonie met elkaar worden verweven. Tekst- en woordaffect hebben reeds hun intrede gedaan in de muziek, maar je voelt nog de rustige polsslag van de meer dan 200 jaar Polyfonie die aan deze periode voorafging.

Vier samen met ons deze periode ‘tussen dood en leven’ eind november (25 & 26) 2023.

Op de projectpagina vind je meer details en kan je online kaarten bestellen.