Johannespassie J.S. Bach

www.flickr.com
Jan Van Hee's Charpentier photoset Jan Van Hee's Charpentier photoset

De Johannes Passion behoort tot de meest monumentale werken die Bach in zijn leven heeft gecomponeerd. Het bestuur van de stad Leipzig gaf hem de opdracht en op 7 april, Karfreitag 1724 klonk de passie voor het eerst in de Thomaskirche tijdens de Vesperdienst. Daarna heeft Bach de Johannes Passion nog driemaal uitgevoerd, te weten in 1725, 1728 en 1749. Vanaf 1739 begon hij aan een definitieve schoonschriftpartituur, maar is nooit verder gekomen dan de evangelietekst vlak voor het koraal "Wer hat Dich so geschlagen". Bach heeft voortdurend correcties en veranderingen in partijen aangebracht, die vervolgens niet in een partituur terechtkwamen, kortom: een definitieve versie heeft nooit het levenslicht gezien.

De partituur die heden ten dage gebruikt wordt, volgt grotendeels Bach’s versie uit 1749.

De Johannes Passion werd door Johann Sebastian Bach gecomponeerd in 1723, toen hij 38 jaar oud was. Op dat moment had hij gesolliciteerd naar het ambt van cantor aan de Thomas-school, die tevens hoofd kerkmuziek in Leipzig was. Hij deed er slechts zes weken over om dit prachtige werk te componeren.Tegelijkertijd werd het onder zijn leiding door de zangers van de Thomaskerk ingestudeerd om het op tijd (Goede Vrijdag) tijdens de kerkdienst uit te kunnen voeren.

Zowel de Johannes Passion en de Matthäus Passion behoren tot de meest beroemde werken van Bach. De Matthäus Passion is langer en beschouwelijker dan de Johannes Passion. Deze laatste is dramatischer. Bach gebruikte voor de Johannes Passion het evangelie van Johannes. In dit evangelie gaat de zoon van God ten onder aan de krachten van de duisternis. Deze strijd tussen hemel en hel worden emotievol bezongen door solisten en koor. In zowel de Matthäus als in de Johannes Passion is Bachs' inlevingsgevoel met wat Christus in zijn lijden en sterven voor de wereld onderging, ten diepste mee te voelen. De muziek blijft ontroeren. Na bijna 3 eeuwen nog steeds en zelfs steeds meer. Maar na een treurig "Es ist vollbracht" volgt een jubelend "Der Held aus Juda siegt mit macht!". De Matthäus Passion eindigt met de diepe rouw over Christus' sterven op Goede Vrijdag, terwijl de Johannes Passion juist met een prachtig en jubelend koraal eindigt, waarin Bach ons door de treurnis van Goede Vrijdag heentrekt naar het licht van Christus' Verrijzenis.

Bron: http://oratoriumvereniging.googlepages.com

Uitvoerders

Zaterdag 8 maart 2008, Halle

Zondag 9 maart, Leuven